Operační program Praha- pól růstu ČR – Společnou cestou

Naše MŠ se zapojila do Výzvy č. 49 v rámci Operačního programu Praha- pól růstu ČR – Společnou cestou / práce s dětmi s OMJ /.V rámci této výzvy se naše 2 učitelky zúčastnily zahraniční stáže na Maltě, kde navštívily místní MŠ.