Operační program Praha- pól růstu ČR

logolink-OP-PPR-1

Prezentace týkající se absolvovaných stáží pedagogických pracovníků MŠ:

SPP – Portugalsko
SPP – Madeira
ŘECKO_Vzdelavaci system_Ceska asociace
Stáž Nizozemí
Stáž Holandsko

Výzva č. 54 v rámci Operačního programu Praha- pól růstu ČR – Dále společnou cestou

STÁŽ PORTUGALSKO FARO program „Dále společnou cestou“

Výzva č. 49 v rámci Operačního programu Praha- pól růstu ČR – Společnou cestou

Naše MŠ je zapojena do Výzvy č. 49 v rámci Operačního programu Praha- pól růstu ČR – Společnou cestou / začleňování a podpora žáků  s odlišným mateřským jazykem/OMJ/. /r .č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001375.Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ  a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

V rámci této výzvy naše MŠ uskutečnila ve spolupráci s organizací InBáze dnech

7.6. a 9.6.2021 odborně-tematické setkání rodičů (především cizojazyčných). Setkání proběhlo v prostorech MŠ K Podjezdu v odpoledních hodinách. Zástupci z organizace Inbáze si připravili prezentaci a přednášku pro rodiče dětí s odlišným  mateřským jazykem. Informovali rodiče o systému českého školství, povinné školní docházce a nabídli kontakty na sociální a právní poradenství, tlumočení a aktivity pro děti. Nabídli také možnost zapojení dětí do interkulturních klubů a společné setkávání na různých akcích a výletech. V závěru setkání se uskutečnila debata na téma „cizinci v ČR“. Po celou dobu akce byl přítomen tlumočník do AJ.

Díky tomuto programu se naše 2 učitelky zúčastnily v r. 2019 zahraniční stáže na Maltě, kde navštívily místní MŠ.

V   MŠ Newark Nursery and Kindergarten ve městě SLIEMA na MALTĚ je většinový počet dětí s odlišným mateřským jazykem./ až 90 %/. Seznámili jsme se s novými metodami výuky při frontálním i individuálním vzdělávání cizinců a inspirovali se při výběru vhodných pomůcek.V  jeslích jsou děti od 6 měsíců do 2,5 let.V MŠ se vzdělávají děti od 2,5 let do 5 let. Motto školky-Hrát si, učit se a růst společně. Snaží se o navození rodinné atmosféry, zapojují rodiče do dění v MŠ a učí je spolupracovat mezi sebou bez ohledu na jejich národnost.

 MŠ CHiswick House School je výběrová, velmi žádaná soukromá škola,která má praxi se zařazováním dětí s OMJ /30%/ Rozdíly mezi dětmi eliminují nošením uniforem. Pořádají velké množství přednášek a společných akcí pro rodiče.  Zaměstnávají asistenty pedagoga, kteří se individuálně věnují dětem z cizojazyčného prostředí. Ve třídách jsou menší počty dětí, výuka probíhá v blocích, pedagogové jsou zaměřeni na určitou oblast výuky. Při vzdělávání se snaží o názornost.