Operační program Praha- pól růstu ČR – Společnou cestou

logolink-OP-PPR-1

Naše MŠ je zapojena do Výzvy č. 49 v rámci Operačního programu Praha- pól růstu ČR – Společnou cestou / začleňování a podpora žáků  s odlišným mateřským jazykem/OMJ/. /r .č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001375.Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ  a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

Vážení rodiče a přátelé školy,

zveme vás dne 17.3.2020 od 16,30-18,30 hod. na odborně zaměřené tématické setkávání se společností InBáze. Tématem bude vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich podpora při přípravě na vstup do ZŠ. K dispozici bude tlumočník do vietnamštiny. Paralelně bude probíhat divadélko pro děti ,,Svět bedýnek“- pohádka o cizích zemích.

Tato akce je v rámci Výzvy č. 49 Společnou cestou zdarma.

Těšíme se na vás !

 

 

 

 

V rámci této výzvy se naše 2 učitelky zúčastnily zahraniční stáže na Maltě, kde navštívily místní MŠ.

V   MŠ Newark Nursery and Kindergarten ve městě SLIEMA na MALTĚ je většinový počet dětí s odlišným mateřským jazykem./ až 90 %/. Seznámili jsme se s novými metodami výuky při frontálním i individuálním vzdělávání cizinců a inspirovali se při výběru vhodných pomůcek.V  jeslích jsou děti od 6 měsíců do 2,5 let.V MŠ se vzdělávají děti od 2,5 let do 5 let. Motto školky-Hrát si, učit se a růst společně. Snaží se o navození rodinné atmosféry, zapojují rodiče do dění v MŠ a učí je spolupracovat mezi sebou bez ohledu na jejich národnost.

 MŠ CHiswick House School je výběrová, velmi žádaná soukromá škola,která má praxi se zařazováním dětí s OMJ /30%/ Rozdíly mezi dětmi eliminují nošením uniforem. Pořádají velké množství přednášek a společných akcí pro rodiče.  Zaměstnávají asistenty pedagoga, kteří se individuálně věnují dětem z cizojazyčného prostředí. Ve třídách jsou menší počty dětí, výuka probíhá v blocích, pedagogové jsou zaměřeni na určitou oblast výuky. Při vzdělávání se snaží o názornost.