Aktivity

Kroužky:

 • keramika
 • fotbal
 • hudebně pohybový
 • předplavecký výcvik

Školní akce:

 • slavnostní zahájení školního roku s dětmi
 • společné oslavy všech významných svátků – Mikuláš, Vánoce, Den matek, Den dětí, Rozlučka s  předškoláky
 • zahradní slavnosti
 • karneval
 • sportovní soutěže
 •  výlety
 • divadelní představení
 • návštěvy ekologického centra, knihovny, DDM
 • výtvarné a rukodělné soutěže
 • hudební a jiné pořady pro děti