Category Archives: Aktuality

ZÁPIS DO MŠ

Dne 2.+3.5.2018 si můžete přijít pro přihlášku do MŠ K Podjezdu v době od 13-17,30 hod. do 4. třídy MŠ. S sebou- vaše dítko, rodný list dítěte,občanský průkaz zákon. zástupce. Ve dnech 9.+10.5.2018 v době od 13-18 hod. přinesete vyplněné přihlášky do ředitelny MŠ. Dítě musí mít potvrzení z matriky o trvalém pobytu v měst.části Praha 4 nebo OP.

Zápis se především týká dětí narozených do 31.8.2015.

Kritéria pro přijetí- trvalý pobyt dítěte a jednoho ze zákon. zástupců v měst.č. Praha 4

– věk dítěte

– dítě musí být proočkováno

Těšíme se na vás!

Poděkování

Vážení rodiče, moc a moc děkujeme všem aktivním maminkám a tatínkům za pomoc při úklidu zahrady, za sběr papíru a za sbírku pro Kojenecký ústav při Thomayerově nemocnici.