Category Archives: Aktuality

Manuál platný od 1.9.2021

MANUÁL PRO RODIČE – PLATNÝ OD 1.9.2021

 • RODIČE JSOU POVINNI V  MŠ NOSIT RESPIRÁTOR
 • DĚTI SE NEBUDOU TESTOVAT A NEMUSÍ MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA
 • DĚTI SI DONESOU KAŽDÉ RÁNO PODEPSANOU LAHEV S VODOU ,PŘI ODCHODU DOMŮ SI JI RODIČE ODNESOU, VYMYJÍ A RÁNO OPĚT DONESOU DO MŠ. NENÍ MOŽNÉ VYMÝVAT V UMÝVÁRNĚ MŠ
 • DÍTĚ MUSÍ MÍT V POLICI ROUŠKU V PODEPSANÉM SÁČKU (POUŽIJEME JI VŠICHNI PŘI PODEZŘENÍ NA NÁKAZU)
 • PŘI PŘÍCHODU DO MŠ SI VYDEZINFIKUJTE RUCE. DEZINFEKCE JE UMÍSTĚNA ZA VSTUPNÍMI DVEŘMI
 • DĚTI DEZINFEKCI NEPOUŽÍVAJÍ, ALE PŘI PŘÍCHODU DO MŠ SI ŘÁDNĚ UMYJÍ RUCE (20-30 SEC ZA POUŽITÍ MÝDLA)
 • V ŠATNĚ DĚTÍ MOHOU BÝT MAXIMÁLNĚ 3 DOSPĚLÉ OSOBY NAJEDNOU
 • OSOBA S PŘÍZNAKEM INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEBO V KARANTÉNĚ NESMÍ VSTOUPIT DO AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • POZITIVITU DÍTĚTE NEBO KARANTÉNU HLÁSÍTE ŘEDITELCE MŠ
 • POKUD SE U DÍTĚTE BĚHEM DNE PROJEVÍ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ŠKOLA IHNED INFORMUJE RODIČE A TI SI DÍTĚ BEZODKLADNĚ VYZVEDNOU. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE KONTAKTUJE LÉKAŘE A TEN ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU.
 • NEZDRŽUJTE SE V PROSTORÁCH ŠATEN ZBYTEČNĚ DLOUHO A TAKÉ OPUSŤTE ŠKOLNÍ ZAHRADU
 • NENECHÁVEJTE DĚTI V MŠ DLOUHO, POKUD TO NENÍ NEZBYTNĚ NUTNÉ, STÁLE TU COVID JE
 • PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ ZVAŽTE, ZDA DÍTĚ NECHÁTE DOMA V KARANTÉNĚ,DĚKUJEME
 • DODRŽUJTE, PROSÍM , BEZPEČNÉ ROZESTUPY

 

DĚKUJEME ZA OHLEDUPLNOST