Platby 2. třída

PLATBY SE SKLÁDAJÍ ZE ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO, JE POTŘEBA JE UHRADIT VŽDY DO 15. V MĚSÍCI, JE NUTNÉ UDÁVAT VARIABILNÍ SYMBOL DÍTĚTE  PRO SPRÁVNÉ SPÁROVÁNÍ PLATEB. DĚKUJEME

2.třída STRAVNÉ,ŠKOLNÉ ZÁŘÍ 2023  
  Variabilní CELKEM AKCE ŠKOLY
  symbol K ÚHRADĚ (NUTNÝ VS:50…)!
  400 2 050 Kč  
  361 2 050 Kč  
  362 2 050 Kč  
  363 2 050 Kč  
  401 2 050 Kč  
  365 1 327 Kč  
  366 2 050 Kč  
  367 2 050 Kč  
  388 2 050 Kč  
  368 2 050 Kč  
  369 2 050 Kč  
  370 2 050 Kč  
  371 2 050 Kč  
  372 2 050 Kč  
  373 2 050 Kč  
  374 2 050 Kč  
  375 2 050 Kč  
  376 2 050 Kč  
  386 2 050 Kč  
  377 2 050 Kč  
  380 2 050 Kč  
  381 2 050 Kč  
  382 2 050 Kč  
  383 2 050 Kč  
  426 2 050 Kč  
  384 2 050 Kč  
  385 2 050 Kč