Platby 2. třída

VZHLEDEM KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU, UHRAĎTE PLATBY VČAS, TZN. MAX DO 20.6.

Kdo je přihlášený na červenec a neuhradí platbu včas, nebude přijat o prázdninovém provozu.

Děkuji za pochopení.

2.třída PLATBY ČERVEN A ČERVENEC 2024  
  Variabilní CELKEM AKCE ŠKOLY
  symbol K ÚHRADĚ  
  400 2 726 Kč  
  361 127 Kč  
  362 875 Kč  
  363 0 Kč  
  401 294 Kč  
  365 1 133 Kč  
  366 2 099 Kč  
  367 1 913 Kč  
  368 0 Kč  
  369 1 423 Kč  
  370 618 Kč  
  371 2 997 Kč  
  372 2 600 Kč  
  373 0 Kč  
  374 0 Kč  
  375 0 Kč  
  402 1 480 Kč  
  376 0 Kč  
  386 0 Kč  
  377 1 237 Kč  
  380 2 425 Kč  
  381 0 Kč  
  382 0 Kč  
  383 2 819 Kč  
  426 0 Kč  
  384 0 Kč  
  385 1 374 Kč