Platby 2. třída

Vážení rodiče,

předepsané platby školného a stravného je třeba hradit vždy  do 15. dne daného měsice, na který je předpis vyvěšen, tj. např. do 15.10.  platby na říjen.

V posledním sloupci jsou uvedené platby za AKCE ŠKOLY na první pololetí. které je třeba hradit zvlášť  a do 31.10.2020. Do VS přidejte  50 před VS Vašeho dítěte. 

Děkuji za spolupráci. Neumannová, vedoucí ŠJ

2.třída   říjen 2020  
  Variabilní ČÁSTKA AKCE ŠKOLY
  symbol K ÚHRADĚ Před VS dát 50 !!
  236 1 353 Kč 500
  237 0 Kč 500
  289 1 289 Kč 500
  240 0 Kč 500
  213 1 256 Kč 500
  262 1 540 Kč 500
  241 1 240 Kč  
  261 908 Kč 500
  242 1 677 Kč 500
  243 929 Kč 500
  244 1 209 Kč 500
  246 1 068 Kč 500
  247 1 002 Kč 500
  248 1 249 Kč 500
  250 1 231 Kč 500
  290 743 Kč 500
  251 1 181 Kč 500
  259 1 136 Kč 500
  292 974 Kč 500
  252 1 261 Kč 500
  220 875 Kč 500
  254 1 172 Kč  
  255 1 240 Kč 500
  256 1 024 Kč 500
  260 1 205 Kč  
  257 0 Kč  
  258 1 296 Kč  
  224 0 Kč 500