Platby 3.třída

Vážení rodiče,

předepsané platby školného a stravného je třeba hradit vždy  do 15. dne daného měsice, na který je předpis vyvěšen, tj. např. do 15.10.  platby na říjen.

V posledním sloupci jsou uvedené platby za AKCE ŠKOLY na první pololetí. které je třeba hradit zvlášť  a do 31.10.2020. Do VS přidejte  50 před VS Vašeho dítěte. 

Děkuji za spolupráci. Neumannová, vedoucí ŠJ

 

3. třída   říjen 2020
  Variabilní ČÁSTKA AKCE ŠKOLY
  symbol K ÚHRADĚ Před VS dát 50 !!!
  263 0 Kč 500
  205 0 Kč 600
  187 0 Kč 600
  216 0 Kč 500
  202 0 Kč 0
  211 1 188 Kč 500
  245 1 155 Kč 500
  203 306 Kč 600
  209 1 202 Kč 500
  212 1 106 Kč 500
  217 943 Kč 500
  207 1 275 Kč 500
  200 0 Kč 600
  218 1 061 Kč 500
  206 1 202 Kč 500
  219 933 Kč 500
  197 478 Kč 600
  253 1 263 Kč 500
  221 1 282 Kč 500
  222 0 Kč 500
223 1 082 Kč 500
196 522 Kč 600
232 1 007 Kč 500
204 513 Kč 600
293 986 Kč 500
201 442 Kč 600
185 469 Kč 600