Platby 4. třída

Vážení rodiče,

předepsané platby školného a stravného je třeba hradit vždy  do 15. dne daného měsice, na který je předpis vyvěšen, tj. např. do 15.9.  platby na září.

Děkuji za spolupráci. Neumannová, vedoucí ŠJ

4.třída ZÁŘÍ 2020
  Variabilní ČÁSTKA AKCE ŠKOLY
  symbol K ÚHRADĚ  
  141 250 Kč  
  225 616 Kč  
  226 422 Kč  
  194 880 Kč  
  179 0 Kč  
  192 0 Kč  
  162 880 Kč  
  186 0 Kč  
  294 880 Kč  
  193 784 Kč  
  178 0 Kč  
  180 610 Kč  
  188 880 Kč  
  227 880 Kč  
  189 0 Kč  
  229 586 Kč  
  182 286 Kč  
  295 880 Kč  
  184 808 Kč  
  195 0 Kč  
  231 0 Kč  
  198 0 Kč  
  176 400 Kč  
  233 0 Kč  
  169 0 Kč  
  234 742 Kč  
  235 0 Kč