Školka

Vítáme vás na stránkách
naší mateřské školy v zahradě!

Proč v zahradě? To proto, že škola je umístěna v opravdu nádherné a rozlehlé zahradě v Praze 4, na rozhraní městských částí Nuslí a Michle. Pro děti je skutečnou oázou a pro dospělé příjemným překvapením. Škola je čtyřtřídní, zrekonstruovaná a kvalitně vybavena. Děti jsou do jednotlivých tříd rozdělovány dle věku s přihlédnutím k případným specifikům.
Mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku v době od 6:30 do 17:00 hodin.

zahrada-ms-019zahrada-ms-035MŠ k podjezdu

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP)

Hlavní ideou našeho ŠVP s názvem „Kouzelná zahrada“ je vytvořit podmínky pro všestranný rozvoj nám svěřených dětí, respektovat práva a potřeby každého jednotlivce, podporovat osobnostní růst dítěte, umožnit mu porozumět okolnímu světu, probouzet v dítěti chuť poznávat, tvořit a být samo sebou.
Klademe důraz na enviromentální výchovu – utvářením emocionálně bohatého vztahu dítěte k přírodě. Pomáháme dítěti překonávat někdy barbarský vztah současné civilizace k přírodě.
Tyto základní principy se snažíme plnit se stabilním a kvalitním kolektivem 20 zaměstnanců naší školičky. Školičky v zahradě pro vaše děti!

Stravování

V mateřské škole poskytujeme dětem vyváženou, všestrannou stravu, která se připravuje v  zrekonstruované školní kuchyni. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu – ve třídách jsou na viditelném místě „pitné koutky“- pítka.

Pobyt venku

S dětmi uskutečňujeme vycházky každý den. Snažíme se, pokud počasí dovolí, maximálně využívat naši velkou, zdravou zahradu, nevodit děti po prašných a hlučných ulicích a nevystavovat je smogu a zbytečnému vdechování výfukových plynů. Na školní zahradě jsme vlastními silami vysadili listnaté, jehličnaté i ovocné stromy a keře, které nám „vylepšují“  ovzduší. Od ledna 2022 využíváme venkovní učebnu- altán v naší zahradě školy.

Kde nás najdete

Naší školku naleznete na adrese K Podjezdu 1077/2, 14000 Praha 4. Dostupnost MHD: tramvaj č.11 ,č. 14- stanice Pod Jezerkou nebo Horky, autobusy č. 139, 124, 188,196 – stanice Kloboučnická.

zahrada-ms-011