Pro rodiče

Přejeme všem úspěšné zahájení školního roku 2019/2020.

Seznamy dětí budou vyvěšeny u hlavních vchodů do budov 2.9.2019.Ostatní info o platbách na nástěnkách.

Vážení rodiče, nezdržujte se zbytečně v areálu a nenechávejte děti bez dozoru .

Děkujeme za pochopení, vedení MŠ