Platby 1. třída

VZHLEDEM KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU, UHRAĎTE PLATBY VČAS, TZN. MAX DO 20.6.

Kdo je přihlášený na červenec a neuhradí platbu včas, nebude přijat o prázdninovém provozu.

Děkuji za pochopení.

1.TŘÍDA    
  !!!! Červen, červenec 2024  
Variabilní ČÁSTKA CELKEM AKCE ŠKOLY
symbol dítěte K ÚHRADĚ  
427 203 Kč  
403 0 Kč  
404 0 Kč  
405 4 308 Kč  
406 1 398 Kč  
407 0 Kč  
409 0 Kč  
428 0 Kč  
410 0 Kč  
411 0 Kč  
412 2 841 Kč  
413 0 Kč  
414 1 193 Kč  
415 0 Kč  
416 0 Kč  
417 0 Kč  
418 2 438 Kč  
419 0 Kč  
420 0 Kč  
421 0 Kč  
422 1 798 Kč  
423 1 122 Kč  
424 0 Kč  
425 2 520 Kč