Platby 1. třída

PLATBY SE HRADÍ VŽDY DO 15. V MĚSÍCI..  ČÁSTKA SE SKLÁDÁ ZE ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO. NUTNÉ UDÁVAT VARIABILNÍ SYMBOL

DÍTĚTE PRO PŘIPSÁNÍ PLATEB. DĚKUJEME

  ZÁŘÍ 2023  
Variabilní ČÁSTKA CELKEM AKCE ŠKOLY
symbol dítěte K ÚHRADĚ (NUTNÝ VS:50…) !!!
403 2 050 Kč  
404 2 050 Kč  
405 2 050 Kč  
406 2 050 Kč  
407 2 050 Kč  
409 2 050 Kč  
410 2 050 Kč  
411 2 050 Kč  
412 2 050 Kč  
413 2 050 Kč  
414 2 050 Kč  
415 2 050 Kč  
416 2 050 Kč  
417 2 050 Kč  
418 2 050 Kč  
419 2 050 Kč  
420 2 050 Kč  
421 2 050 Kč  
422 2 050 Kč  
423 2 050 Kč  
424 2 050 Kč  
425 2 050 Kč