Platby 1. třída

Vážení rodiče,

předepsané platby školného a stravného je třeba hradit vždy  do 15. dne daného měsice, na který je předpis vyvěšen, tj. např. do 15.10.  platby na říjen.

V posledním sloupci jsou uvedené platby za AKCE ŠKOLY na první pololetí. které je třeba hradit zvlášť  a do 31.10.2020. Do VS přidejte  50 před VS Vašeho dítěte. 

Děkuji za spolupráci. Neumannová, vedoucí ŠJ

1.třída   říjen / 2020  
  Variabilní ČÁSTKA AKCE ŠKOLY
  symbol dítěte K ÚHRADĚ před VS dát 50 ! !
  267 1 073 Kč 500
  268 1 108 Kč 500
  288 1 035 Kč 500
269 1 136 Kč  
  270 1 007 Kč 500
  271 991 Kč 500
  272 1 054 Kč 500
  273 1 207 Kč 500
  274 2 752 Kč 500
  275 1 040 Kč 500
  276 1 127 Kč 500
  277 1 002 Kč 500
  278 1 139 Kč 500
  279 1 249 Kč 500
  291 1 139 Kč 500
  266 1 195 Kč 500
  280 1 153 Kč 500
  281 1 282 Kč 500
  282 981 Kč 500
  283 1 167 Kč 500
  284 1 623 Kč  
  265 1 089 Kč 500
  228 1 209 Kč  
  285 1 040 Kč 500
  215 941 Kč 500
  286 1 200 Kč 500
  287 1 074 Kč 500