Přehled akcí

 

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, termíny akcí se mohou měnit (případně i rušit) dle aktuální epidemiologické situace

21.9.2020 od 16 hod. schůzka rodičů na zahradě MŠ

9.10. 2020 Divadlo v MŠ- Jak se volá déšť – zrušeno

2.11.2020- Zamykání zahrady a lampionový průvod  zrušeno pro veřejnost. Program proběhne v dopoledních hodinách pouze pro jednotlivé třídy

11.11.2020 Bubnování v MŠ

24.11.2020 Primární prevence pro předškoláky

1.12.2020 Primární prevence pro předškoláky

4.12.2020 Mikulášská nadílka v MŠ

8.12.2020 Primární prevence pro předškoláky

15.12.2020 Primární prevence pro předškoláky

16.12.2020 Divadlo v MŠ -Andělé ze zapomenuté skříňky – zrušeno

7.12.2020 Rozsvícení vánočního stromku v zahradě MŠ od 16,30 hod.

9.2.2021- Koniklec- voda kolem nás -předškoláci

11.2.2021- Koniklec -voda kolem nás- 2. skupina- předškoláci

16.2.2021-Toulcův dvůr -předškoláci- 1.skupina-Hebké tlapky

18.2.2021- Toulcův dvůr -předškoláci- 2. skupina -Hebké tlapky

22.2.-26.2.2021- jarní prázdniny

1.4.2021- Velikonoční prázdniny

15.4.2021- Divadlo v MŠ- Plecha a Neplecha v lese

18.5.2021 Mobilní zvěřinec v MŠ / mláďátka/- pouze za hezkého počasí