Přehled akcí

 

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, termíny akcí se mohou měnit (případně i rušit) dle aktuální epidemiologické situace

21.9.2020 od 16 hod. schůzka rodičů na zahradě MŠ

9.10. 2020 Divadlo v MŠ- Jak se volá déšť – zrušeno

2.11.2020- Zamykání zahrady a lampionový průvod  zrušeno pro veřejnost. Program proběhne v dopoledních hodinách pouze pro jednotlivé třídy

10.11.2020 Primární prevence pro předškoláky – Jak se mít dobře

11.11.2020 Bubnování v MŠ- přesunuto na 8.6.2021

24.11.2020 Primární prevence pro předškoláky-Hygiena

1.12.2020 Primární prevence pro předškoláky- Šikana

4.12.2020 Mikulášská nadílka v MŠ v dopoledních hodinách

8.12.2020 Primární prevence pro předškoláky- Nebezpečí od cizích lidí

15.12.2020 Primární prevence pro předškoláky- Léky

16.12.2020 Divadlo v MŠ -Andělé ze zapomenuté skříňky – zrušeno

30.11.02020 rozsvítíme vánoční strom pouze s dětmi v dopoledních hodinách při zpěvu koledy

7.12.2020 Rozsvícení vánočního stromku v zahradě MŠ od 16,30 hod. zrušeno

od 14.12.2020 najdou děti pod stromečkem v každé třídě vánoční překvapení

9.2.2021- Koniklec- voda kolem nás -předškoláci

11.2.2021- Koniklec -voda kolem nás- 2. skupina- předškoláci

16.2.2021-Toulcův dvůr -předškoláci- 1.skupina-Hebké tlapky zrušeno přesunuto na červen

17.2.2021 Maškarní rej v MŠ v dopoledních hodinách- děti přijdou v maskách

18.2.2021- Toulcův dvůr -předškoláci- 2. skupina -Hebké tlapky zrušeno-přesunuto na červen

22.2.-26.2.2021- jarní prázdniny

15.3.2021 -Polytechnický BUS v MŠ- 3.+4.třída

16.3.2021- Polytechnický BUS v MŠ- 1.+2.třída

1.4.2021- Velikonoční prázdniny

15.4.2021- Divadlo v MŠ- Plecha a Neplecha v lese

29.4.2021 Čarodějnice v MŠ od 16,30 hod- pokud to dovolí epidemická situace

11.+12.5.2021 Zápis dětí do MŠ 13-18 hod-podrobné info později

květen 2021 – dílny pro maminky a děti- datum upřesníme

18.5.2021 Mobilní zvěřinec v MŠ / mláďátka/- pouze za hezkého počasí

8.6.2021- Bubnování v MŠ /přesunuto z 11.11.2020/