Organizační informace

Mateřská škola zpracovává osobní údaje dětí a zákonných zástupců v souladu s Nařízením EU a Rady EU 2016/679 /GDPR /a podle Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje, jejichž zpracováním není plněn právní předpis , zpracovává na základě souhlasu- nesouhlasu. Tento souhlas má zákonný zástupce právo odvolat bez udání důvodů. Zákonný zástupce  má možnost přístupu ke všem údajům, má právo na výmaz ,má právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů -MČ Praha 4,se sídlem Praha 4,Antala Staška 2059/80 b, odpovědná osoba, vykonávající funkci pověřence:

Mgr. Jana Pužmanová, t. 261 192 487  GDPR,  email: poverenec.gdpr@praha4.cz

————————————————————————————————————————————————————————————-

Návštěvní a konzultační hodiny ředitelky školy – každé pondělí od 15:00 do 16:30 hod.

Úřední hodiny vedoucí ŠJ – každé pondělí od 15:00 do 16:30 hod.

Konzultační hodiny s jednotlivými p. učitelkami po domluvě.

Z bezpečnostních důvodů se MŠ v 8,30 hod. uzamyká! Přicházejte do 8,15 hod.

Odchody z MŠ – po obědě v době 12,15- 12,35 hod. ve 12,45 hod. se MŠ uzamyká !

– odpoledne od 15,00 hod. – 16,50 hod., prosíme o dodržování časů odchodů, po vyzvednutí dítěte se nezdržujte v prostorách MŠ !