Organizační informace

Návštěvní a konzultační hodiny ředitelky školy – každé pondělí od 15:00 do 17:00.

Úřední hodiny vedoucí ŠJ – každé pondělí od 15:00 do 17:00.

Konzultační hodiny s jednotlivými p. učitelkami po domluvě.

Z bezpečnostních důvodů se MŠ v 8,30 hod. uzamyká! Přicházejte do 8,15 hod.

Odchody z MŠ – po obědě v době 12,15- 12,45 hod.

– odpoledne od 15,00 hod. – 16,50 hod., prosíme o dodržování časů odchodů, po vyzvednutí dítěte se nezdržujte v prostorách MŠ !

S dětmi lze pobýt na zahradě/ v horní části / pouze každý čtvrtek v době od 15,00- 16,45 hod.

1.+2. třída se nachází ve spodním pavilonu /zeleném /, 3.+4. třída v horním / oranžovém/.

Seznamy dětí pro rok 2017/2018  jsou vyvěšeny na vývěsce u vstupní branky .