Platby školní rok 2022/2023

Platby:

 

Školné   958 ,- Kč měsíčně
Stravné     52 ,- Kč celodenní (děti 3-6let)
    63 ,- Kč celodenní (děti 7let)
    41,- Kč polodenní (děti 3-6let)
    51,- Kč polodenní (děti 7let)

 

Čísla účtů pro Vaše platby

školné + stravné: 2000853379/0800

Každé dítě má svůj variabilní symbol po celou dobu docházky do MŠ.

Všechny platby nutno uhradit do 15. dne v měsíci. / září do 15. září /
O osvobození nebo snížení  školného mohou požádat:

  • rodiče, kteří pobírají opakující se dávku v hmotné nouzi
  • fyzická osoba, která o dítě fyzicky pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon- mění ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona. Nově se v § 123 odst. 2 ustanovuje bezplatnost školného v  posledním ročníku MŠ a bezplatnost pro děti s OPŠD / odkladem /.

Děti se zdravotním postižením se v posledním ročníku MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.

Platba na akce školy:  děti s povinnou předškolní docházkou: 1800,- Kč za rok ( rozhodne rada rodičů v září)

ostatní děti : 1500,- Kč za rok ( rozhodne rada rodičů v září)

Platbu uhraďte, prosím, na účet MŠ: 2000853379/0800    Variabilní symbol: 50+variabilní symbol vašeho dítěte

Možno uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách -do 31.10.2022, 2. splátka do 28.2.2023

 

 

 

 

Předpisy plateb: