Platby školní rok 2017/2018

Školné   798,- Kč měsíčně
Stravné   36,- Kč celodenní (děti 3-6let)
  40,- Kč celodenní (děti 7-10let)
  29, 50,- Kč polodenní (děti 3-6let)
  33, 50,- Kč polodenní (děti 7-10let)

 

Čísla účtů pro Vaše platby
školné + stravné: 2000853379/0800

Každé dítě má svůj variabilní symbol po celou dobu docházky do MŠ.

Všechny platby nutno uhradit do 15. dne v měsíci.
O osvobození od školného mohou požádat rodiče, kteří pobírají sociální příspěvek.

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon- mění ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona. Nově se v § 123 odst. 2 ustanovuje bezplatnost školného v  posledním ročníku MŠ a bezplatnost pro děti s OPŠD / odkladem /.

Děti se zdravotním postižením se v posledním ročníku MŠ vzdělávájí vždy bezúplatně.

Předpisy plateb: