ZAMYKÁNÍ ZAHRADY

Naše mateřská škola v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR , s názvem „Společnou cestou“ zorganizovala dne 31.10.2019 komunitně-osvětové setkání v areálu školy. Tzv. ZAMYKÁNÍ ZAHRADY se velmi zdařilo, děkujeme dětem za pásmo písní a básní, rodičům za příjemnou atmosféru. Společně jsme „uspali “ naši rozlehlou zahradu a následně uspořádali lampionový průvod a na konci setkání děti objevily poklad :-)

Operační program Praha – Pól růstu ČR (tzv. Výzva č.49)  je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.