All posts by adminm

Zápis do MŠ ( https://zapisdoms-praha4.praha.eu/)

V letošním roce poprvé proběhne zápis dětí do MŠ elektronickou formou.

Vyplnit a vygenerovat přihlášku bude možno od 15.4.2024 do  na tomto odkazu. Průběh zápisu a informace sledujte na tomto odkazu průběžně.

Vyplněnou přihlášku, evidenční list a potvrzení o očkování, rodný list dítěte a OP rodiče donesete do MŠ dne 15.5.nebo 16.5.2024 v době od 10-18 hod. Bude spuštěn rezervační systém.

Dne 20.5.2024 od 16-17 hod máte možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení v ředitelně MŠ.

Výsledky zápisu budou známy do 31.5.2024.

Dne 30.5.2024 si přijďte do ředitelny MŠ v době 13-17 hodin vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.