Blog

Provoz MŠ od 25.2.2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 

Provoz mateřských škol od 1. 2. 2021 – PES 5

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky ani respirátory.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Nově  platí- nošení respirátorů nebo nanoroušek  v areálu a prostorách MŠ, v šatnách budou maximálně 3 dospělé osoby, při příchodu si dezinfikujte ruce, v MŠ pobývejte co nejkratší dobu, urychlete převlékání a pobyt uvnitř budovy. Pokud bude dítě pozitivní nebo v karanténě, zůstává doma po dobu karantény a při návratu rodič předloží negativní test na covid/sms/.

Děkuji vám všem za dodržování těchto opatření.

 

Eva Doležalová