Blog

Zápis do Mateřské školy na šk .rok 2020/2021

                                 

ZÁPIS

na školní rok 2020/2021

do

MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 4, K PODJEZDU 2

 

             Výdej přihlášek:  22. a 23.dubna 2020

                                             od 13,00 do 17,00 hod.

 

             Příjem vyplněných přihlášek =ZÁPIS   12. a 13. května 2020

                                          od 13,00 do 18,00 hod.

Do MŠ /výdej přihlášky 22. +23. 4./ se dostavte

s dítětem a vezměte s sebou rodný list dítěte,

občanský průkaz /nebo jiný doklad zákon. zást./

Zápis se především týká dětí narozených do 31. 8. 2017 ze spádové oblasti/celá MČ Praha 4/.

Vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí můžete dne18.5.2020

v ředitelně MŠ v době od 15-16,30 hod.

 

Oznámení výsledků zápisu:  27. 5. 2020 v ředitelně MŠ

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ

 

 

  • Trvalý pobyt dítěte – spádová oblast
  • Věk dítěte – 5 let spádová oblast
  • Věk dítěte – 4 roky spádová oblast
  • Věk dítěte – 3 roky spádová oblast

 

Kritéria jsou hodnocena body, při shodě bodů, rozhoduje věk dítěte!

 

Dítě musí být řádně doočkováno dle očkovacího kalendáře.

 

Děti, které nemají občanský průkaz, prosím, potvrzení o trvalém bydlišti na MČ Praha 4 (z matriky nebo czech pointu).

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20,odst.2,písm.d)školského zákona.

 

Přijďte se k nám podívat dne 8. 4. 2020

v době od 10-11,15hod. a od 15- 16,30 hod. na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ !

 

 

 

Těšíme se na vás !