Blog

Schůzka rodičů

Zveme všechny na schůzku  rodičů dne 11.9.2019 od 16 hod. do 4. třídy. Po skončení společné schůzky budou pokračovat konzultace s p. učitelkami na jednotlivých třídách. Jste srdečně zváni.