Blog

Zápis do MŠ na škol. rok 2019/2020

ZÁPIS DO MŠ na škol. rok 2019/2020

Vydávání přihlášek 24.+25.4.2019 v době 13-17,00 hod

Příjem vyplněných přihlášek = ZÁPIS- 14.+15.5.2019  13-18 hod.

Do MŠ / výdej přihlášek/ se dostavte s dítětem a vezměte rodný list dítěte,občanský průkaz/ nebo jiný doklad zákonného zástupce/. Zápis se týká především dětí narozených do 31.8.2016 ze spádové oblasti/ spádová je celá MČ Praha 4 /.

Oznámení výsledků zápisu dne 3.6.2019 v ředitelně MŠ.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

trvalý pobyt dítěte- spádová oblast

věk dítěte- 5 let spádová oblast

4 roky spádová oblast

3 roky spádová oblast

Kritéria jsou hodnocena body, při shodě bodů, rozhoduje věk dítěte.

Dítě musí být řádně doočkováno dle očkovacího kalendáře.

Děti, které nemají OP, prosím, potvrzení o trvalém bydlišti / matrika na OÚ Praha 4/.

Těšíme se na vás!