Blog

Den otevřených dveří

Dne 12.4.2023 od 16 hodin zveme rodiče dětí, které se k nám chystají k zápisu na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Sejdeme se ve venkovní učebně na zahradě MŠ , kde vám budou podány informace o naší MŠ a zodpovězeny vaše dotazy.

Těšíme se na vás.

Eva Doležalová, ředitelka MŠ